Övriga Kurser/Föredrag


Förutom föreningens ordinarie utbud av kurser i yoga och meditation för nybörjare och fortsättare, anordnar vi även följande kurser om intresse finns:

Hem