LIVSSTILSCOACH steg 1


spacer spacer
spacer
Kursinfo
Tid 8 helger per år
Plats Göteborg eller Kungsbacka
Pris • 14 500 kr privatpersoner, 25 % moms tillkommer
  • 18 500 företag, 25 % moms tillkommer
  • Bindande anmälan,
x anmälningsavgift 1000 kr (dras av från kurspriset)
  • Kurskompendium á 350 kronor tillkommer.

Utbildningen vänder sig till dig som känner ett behov av ett helhetsorienterat perspektiv i din yrkesutövning och/eller privatliv. Kursen fungerar som kompetenshöjning för terapeuter, rörelseinstruktörer (t ex yoga- och qigong lärare, Friskis&Svettis ledare), psykologer, vårdpersonal och övriga hälsointresserade.

Utbildningen till LIVSSTILSCOACH steg 1 hjälper dig att styra ditt liv, ta eget ansvar för hur du mår och välja en livsstil som du mår bra av.

Efter LIVSSTILSCOACH steg 1 kan du fortsätta till LIVSSTILSCOACH
steg 2. Genom kursen får du kompetens att fungera som livsstils- och hälsorådgivare på din arbetsplats. Du lär dig utnyttja din egen potential fullt ut och hjälpa dina klienter, kunder, kollegor att styra sina liv utifrån en helhetsorienterad strategi.

Helgerna innehåller: föreläsningar, samtal, gruppövningar, avspänning, yoga, frigörande rörelse, frigörande målning, mental träning, helhetsorienterade strategier, livs- och karriärplanering. Varje kursdag ger dig kunskap om och verktyg att arbeta med helgens tema. Mellan kurstillfällen arbetar du självständigt med litteraturläsning och övningar.

Kurstillfällen
1. Helheten. Livsstil och hälsa – hur hänger det ihop?
2. Emotionell kompetens och hälsa
3. Självkänsla
4. Kost & Fysisk aktivitet
5. Relationer & Arbete
6. Kreativitet & Meningsskapande
7. Livsstilsstrategi
8. Avslut, summering


Kursanmälan
Du betalar in anmälningsavgiften á 1000 kr på pg nr: 235333-2 och skickar e-post till sabhob@telia.com, margita.f@telia.com med personuppgifter samt anger kurs du är intresserad av.
Kontakt oss:
www.samahli.com

Hem