INTERNATIONELL YOGALÄRARUTBILDNING

I

YOGA FÖR ALLAS REGI

Ettårig utbildning i Visby eller i Göteborg, eller på distans

 

Välkommen till Informationskväll

Föranmälan behövs Tel 0709246080 eller 0761 700 803

(aktuella datum får du i programmet via yogaforalla@gmail.com)

Helgerna är:

Vår första helg har temat: Inre Stillhet: fysisk, psykisk och social. Hur får vi den tid, det lugn, den koncentration och den energi vi behöver? Ämnet empowerment. Energifält och prana. Den åttafaldiga vägen (Patanjali). Nybörjarövningar mm. Starten av medicinhjulet (indiansk kunskap om arketyper och delpersonligheter som redskap för att lära känna sig själv): sommar.

Helg 2: Läkande och Läkarvetenskap i praktiken nu o då, alternativ- och skolmedicin. Vetenskapliga mätningar som har gjorts på Yoga och Meditation. Bindu-yoga (läran om flow samt lugn o ro-hormonerna). Självläkningens principer. Introduktion om ämnet för det självständiga arbetet. Föreläsare Henry Jällstrand, terapeut med lång erfarenhet och utbildad i: Medicinsk Yoga: här börjar vi med detaljerna i de ämnena som utvecklas ytterligare och avslutas i påbyggnadsutbildning 1, yogaterapier för olika åkommor, samt förebyggande självterapier. Avslutning av medicinhjulets sommar.

Helg 3: Tema Avspänning. Yoga Nyasa (ung: "Att påkalla alla kroppens små punkters skyddsänglar") ochYoga Nidra (yoga sömn). Start Meditativ Djupavspänning. Fokusering. Punkter som ingår i undervisningen av avspänning. Start Sankalpa (beslutet i avspänningen). Självhypnos för avspänning och förverkligande av beslut. Kognitiv Meditation (medveten närvaro kopplat till kognitiv terapi och inre stillhet). Rörelsemeditationer. Bhakti och gyana (lr. Jnana)-yoga. Start av medicinhjulets vinter.

Helg 4: De olika yogainriktningarna. Vad de står för och vad de lägger vikt på. Asthanga-yoga, Swara-, Raja-, Bhakti-, Ghyana-, Karma-, Power-, Tantra--, Ha-tha -, Kundalini-, Bikram-, Yengar-, Kriya-yoga, Yin-yoga, Hormon-yoga etc. Yoga-termer: Yantra, Mantra, Mudras , Bhandas, Amaroli, Dhauti, Mouna m.m. Yogans riktningar ifråga om att balansera fysiskt, mentalt, andligt, kemiskt m.m. Yoga som verktyg för kreativitet. Målande, musik, dans, skrivande, levnadskonst mm. Vi lär oss att ta kontakt med den inre bildvärld och att kunna förmedla bilderna till vårt medvetna jag, och ev. utåt genom att måla dem. Detta tillsammans med meditationerna för att utöka tillgången till redskap på förändringens väg, och för att kunna berätta vår egen historia. När vi berättar för oss själva och inte minst för andra ser vi att vi inte är så olika, alla bär vi på olika tillgångar och även bördor. Vi är inte heller ensamma, så länge vi kan lyssna på varandra och hitta nya lösningar på svåra frågor. Detta är den mest givande insikten om vår egen mänsklighet. Kroppsspråk, identifikationer och hållningar . Forts. Kognitiv Meditation. Yoga för barn. Föreläsare av yogalärare och förskollärare Göte Lundin i yoga för barn . Baby-yoga. Avslutning av medicinhjulets vinter.

Helg 5: Chakran. Kunskap om yogans små o stora energicenter. Fortsättning av Yoga Nyasa och Sankalpa = beslutet. Olika yogaprogram för nybörjare och fortsättare. Design av olika yogaklasser. Känslokroppsskulptering. Start av medicinhjulets vår.

Helg 6: Anatomi och fysiologi för yogalärare, dvs. särskilt kopplat till yogan. Bl.a. Andningens fysiologi. Det finns mycket erfarenhet och medicinsk forskning som visar att yogan funkar bra till att behandla skador, som vi bland annat kommer att fördjupa oss i, samt att förebygga sjukdomar genom att anamma en bra livsstil. Yoga for rehabilitering och den yoga som undviker skador på kort och längre sikt. Föreläsare är Katarina Grande som är sjukgymnast, utbildare samt yogalärare sen många år tillbaka. Katarina är en mycket inspirerande och kunnig kvinna, med lång erfarenhet och många tips och råd, både i behandling av problem och förebyggande åtgärder för en yoga som hjälper till att hålla dig frisk och pigg hela livet. Specialyoga-program bl.a. för gravida. Avslutning av medicinhjulets vår.

Helg 7 : Yoga kopplat till sunt leverne och förebyggande hälsovård. Kostkunskap och liten näringslära. De olika kostinriktningarna, och vad vi bör veta ( o. vi lagar mat tillsammans) Yogans reningsprocesser, den stora tarmreningen m. m (i teori eller praktik för de som vill) Inlämnande eller framvisning/framträdande/försvarande av den personliga uppgiften. Start av medicinhjulets sommar.

Helg 8: Meditationer. De olika meditationsteknikerna och traditionerna i öst och väst. Medveten Närvaro (Mindfullness). Kognitiv Meditation, sista delen. Meditationerna Inre Stillhet, Pratyahara, Vipassana, Meta, Japa, Yantra och Mantra. Konsten att säga nej. Avslutning av medicinhjulets sommar.

I kursen ingår e-kursen medveten närvaro, skriven av Nina Jansdotter och Synne Håkanlind. 18 avsnitt med övningar.

Under utbildningen lägger vi störst vikt på att praktisera övningar, yoga ställningar, andningsövningar, avspänningstekniker och meditationsmetoder som fungerar. Varje helg följer vi teman för vilka övningar vi väljer att träna på. När det kommer föreläsare får de 1-3 timmar var. Utbildningen är internationell. Ditt diplom gäller både i Sverige och i utlandet (du får ett på engelska). Utdelning sista helgen.

Yoga för alla var från början ansluten till EYTF: European Yoga Teachers Federation, som var knutit till Swami Satyananda Saraswati, Monghyr och Rikhia, Bihar, Indien.

Viktigt att vetaatt det inte kan garanteras fullt ut att alla föreläsarna blir de som nu står i programmet och att det vissa helger kan tillkomma föreläsare. Du kan räkna med minst 2 föreläsare.

Likaså kan det inte garanteras att ämnena kommer exakt i den följden som står i programmet! - även om det så gott det går e meningen.

Dessutom fördjupar vi oss särskild i vissa ämnen, oftast dem som den övervägande delen av gruppen är speciellt intresserad av och det bli på bekostnad av andra ämnen, som då inte får samma utrymme.

Observera att du deltar med möjlighet att bidra med konstruktiva förslag till ändringar i den planeringen som pågår, om du finner den behövd.

Huvudlärare på utbildningen blir Synne Håkanlind som började meditera på 60-talet och har undervisat i yoga och meditation sedan 1975 i Norden. Hennes lärare har varit lärarna på skandinavisk Yoga o Meditationsskola under åren 1974-1979.

En annan inspiratör var Swami Satyananda Saraswati, (1922-2009). Alla lärare har sin begränsning, så av vissa lärare lär man sig också hur man inte ska göra. Satyanandas arv har inte heller förvaltats väl av alla hans elever, så som alltid är det kritiska sinnet bra att ha närvarande när det gäller den sociala miljön kring vissa yogalärare/institutioner. Den lärdomen är viktig överallt i världen, och inte bara inom yogatraditionerna. Satyanandas egen lärare Sivananda var från början läkare, därifrån början till kunskapen om den medicinska yogans användning.

I övrigt är utbildningen influerat av mycket från andra av nutidens yogariktningar och gamla tiders yoga och meditation, exempelvis buddhistiska meditationer, mysticism, samt praktiska tillämpbara idéer från nutidens psykologi och filosofi som utvecklar, för oss vidare och stödjer oss i livet.

Vi behöver just den yoga som funkar i våra dagliga liv, som inspirerar oss, som vi tycker är rolig att göra, och som får oss att må bättre.

Synne har tidigare även varit spårvagnsförare, och arbetat som sjukvårdsbiträde, sjukgymnastbiträde och undersköterska. Under 80-talet även cirkelledare och kokerska i vegetarisk mat och levande föda (spec.vegan-råkost), hade bla en lunchrestaurant på Holistiskt Center i slutet av 80-talet.

Under åren har hon undervisat och föreläst i olika eu-projekt för långtidssjukskrivna och utbrända, där yogan har varit en del av rehabiliteringen, samt på företag i Göteborgstrakten och runt om i Sverige, numera mycket på Gotland. Undervisar i graviditets-yoga på andra yogalärarutbildningar i Sverige, samt håller semesterkurser. Yogalärarutbildningen har hittills utbildat omkring 350 lärare ifrån Sverige, Finland, Holland, Kambodja, Kina, Danmark och USA. Dansk o 3 vuxna barn, bosatt på Gotland hos Lasse.

Under helgerna jobbar vi tillsammans mellan kl ca.10-13.00 och 14.15 -17.00 och på söndagarna slutar vi kl.16.

Föranmälan: Sker genom en anmälningsavgift som säkrar din plats på utbildningen.

Anmälan: Din skriftliga anmälan är bindande. Åt andra sidan har du rätt att ta igen förlorad undervisningstid vid ett senare tillfälle. Obs att det också är ditt eget ansvar att få så mycket information innan du börjar så att du är säker på att du verkligen vill gå den här kursen, (ex. genom referenser utav några som redan gått, eller genom att ställa frågor till Synne).

Distanskurs på grundutbildningen: I skrivande stund (2021) pågår sedan 14 år bakåt en individuell distanskurs på denna utbildning. Utbildningen består av 20 brev med 80 uppgifter, som korrigeras, samt kontakt på mail, telefon och deltagande vid valfritt tidpunkt i kurshelg på yogalärareutbildningen i Göteborg. Kursens slutpris blir ungefär samma som annars, dvs. strax över 15 000:-.

Med vänliga hälsningar Synne tfn 0709 246080

eller 076 1700 803 (yoga för alla)

P. S.: Välkommen med frågor o funderingar innan/till informationsmötet, eller om du inte kan komma där på mail: yogaforalla@gmail.com.

P. S. P. S.: Om du skulle vara sent ute med anmälning så tveka ändå inte att höra dig för.

Det brukar vara okej att missa någon helg på utbildningen, om du kan supplera med hemarbete, eller om du redan har nödvändiga kunskaper, tala med oss om det.

Postadresser:

1. Yoga för alla, c/o Ahnell, Stenkumla Kube 131, 621 95 Visby

eller 2. c/o Håkanlind, Fyrktorget 2, läg 1103, 414 83 Göteborg

Besöksadress: (ring o avtala tid med oss)

Organisationsnummer: 530502-2161 och 857207-2679

Varmt Välkomna!